top of page

4 mei herdenking 2019

Locatie: Ceramplein (Indische Buurt)

Tijd: Vanaf 19:00 uur

Bij de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van WO II heeft Alle Kleuren in 2013 het initiatief genomen deze herdenking meer een afspiegeling van de hele buurt te laten zijn. Daarvoor zijn diverse gemeenschappen bij elkaar gebracht en samen hebben we gezocht naar vormen om deze herdenking meer inclusief te maken. Elk jaar worden er vanuit de diverse gemeenschappen vredesboodschappen uitgesproken, soms in de diverse eigen moedertaal.

Door de inhoud en de vorm zorgen we er voor dat zowel kinderen, jongeren, ouderen, vluchtelingen, evenals de Surinaamse, Joodse, Marokkaanse, LHBT gemeenschappen zich vertegenwoordigd voelen, Zo hebben we muzikanten uitgenodigd die gevlucht zijn uit Syrië om bij de herdenking te spelen, evenals een Turks/Nederlandse buurtbewoner en een buurtkoor, een dichter/zanger met roots in de Indische Buurt, buurtkinderen die huisnummers en namen oplazen van de huizen waaruit Joodse kinderen zijn weggehaald. De buurt leg bloemen bij het monument en na afloop zijn er in de buurt diverse bijeenkomsten, zoals bij Asadaaka, bij de Eltheto en StreetSmart.

bottom of page