top of page

5 mei ontbijt 2018

5 mei 2018 was het eerste Vrijheidsontbijt. Alle Kleuren organiseerde dit samen met de OBA Javaplein. Tafels en stoelen werden op het plein voor de OBA geplaatst, het eten werd uitgestald, de kaarten met daarop 'Vrijheidsvragen' werden neergelegd en de DJ startte de muziek. Langzaamaan werd de tafel gevuld met buurtbewoners. Mensen namen soms eigen ontbijt lekkernijen mee, ingegeven door het eerdere 'Bring your own food' van "Jaffa Jaffa" Marnix.

Langzaam kwamen ook voorbijgangers die aanschoven, een enkele toerist die uitgenodigd werd. Er werden nieuwe connecties gelegd, mooie gesprekken gevoerd en lekker ontbeten op het Javaplein. Een zeer geslaagd zeer laagdrempelig evenement, dat als een soort Alle Kleuren Terras mensen uitnodigde om in de buurt meer verbinding te leggen. We hopen dit zeker als traditie voort te zetten in samenwerking met de OBA en mogelijk andere initiatieven.

bottom of page